บรรยายความรู้ การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

Social Share

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และบรรยายความรู้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน โดยมี คุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล วิทยากรพิเศษ จาก บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนเรซูเม่ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *