กำหนดการโครงการจัดอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการโครงการจัดอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
รุ่นที่ 1
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล (รุ่นละ 1 วัน)
คณะครุศาสตร์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ่านรายละเอียดที่ https://goo.gl/5woYqr
รุ่นที่ 2
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล (รุ่นละ 1 วัน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คณะวิทยาการจัดการ
อ่านรายละเอียดที่  https://goo.gl/YZv65F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *